Peticions BT - BD

 Condicions Baixa Temporal:

 

 • Presentació de petició per escrit abans del 31 de desembre anterior a l'any que se sol·licita la baixa (per e-mail: info@clubesportiucerdanya.com)
 • Al mes de gener la Junta Directiva aprovarà les peticions que compleixin les condicions i serà comunicat a l'interessat / a.
 • Li recordem que amb la baixa temporal es perd el dret de comprar invitacions i / o realitzar reserves per a l'ús de les instal·lacions.
 • Requisit per a concessió de BT tenir totes les quotes al dia.
 • Les quotes han d'estar domiciliades.
 • És un únic rebut a l'any i es genera en el mes de Gener, sempre és la quarta part del que correspon a la quota de manteniment.
 • Els socis poden romandre en situació de baixa temporal, mínim un any i màxim 10.
 • Els socis en baixa temporal no tenen ni veu ni vot en l'Assemblea General

 

 Condicions de la petició de la Baixa Definitiva:

 

 • La sol·licitud de baixa definitiva pot realitzar-se en qualsevol moment, s'ha d'enviar un correu electrònic dirigit a la Junta Directiva del CEC realitzant la petició i els motius que porten a la mateixa ( e-mail: info@clubesportiucerdanya.com)
 • La Junta Directiva decidirà l'acceptació de la sol·licitud, que serà comunicada a l'interessat / a.
 • Requisit tenir totes les quotes al dia.
 • Li recordem que amb la baixa definitiva es perden els Drets de categoria primera, els mateixos hauran de tornar-se a abonar en el cas que vulgueu tornar a fer-se soci.