Fes-te soci CEC

INFORMACIÓ PER FER-SE SOCI DEL CLUB ESPORTIU CERDANYA - 2021

El CEC és un club privat pensat pel gaudiment del seus socis, és un Club Esportiu privat, situat en el cor de la Cerdanya, un lloc per a la pràctica esportiva, trobada de famílies i amics i, totes les activitats socials que organitza el CLUB. Existeixen diferents opcions per a fer-se Soci, a continuació detallem les mateixes:

SOCI CEC - ACCIONISTA:

Compra Accions Puig-Sequer S.A. (Compra-Venda negociable)

 • Adult (Acció tipus B) 
 • Juvenil / Infantil (Acció tipus C) 

+ L'abonament de Dret Entrada Categoria 1ª a CEC per compra de cada acció (a fons perdut):

 1.  Familiars de Socis: Pares, Germans, Fills, Marit-Muller i Cosins fins a 1er grau.
 • Infantil / Juvenil / Adult = 264 € per Dret

   2. No  Familiars de Socis  :

 • Infantil fins a 5 anys = 264 €  per Dret
 • Infantil > 5 anys / Juvenil / Adult = 528 € per Dret 
 • (Sempre un dels pares/ tutor, ha de ser soci).

Important: El pagament del Dret d'Entrada, no exclou l'obligació d'abonar la quota de manteniment anual.

SOCI CEC- NO ACCIONISTA  (a fons perdut):

 1. Adults:

L'abonament de Dret Entrada Categoria 2ª  (a fons perdut):

 • Dret d'entrada Categoria 2ª - Adult familiar socis (*) = 1.350 € per persona
 • Dret d'entrada Categoria 2ª - Adult noves famílies = 1.500 € per persona

  2. Menors de 18 anys:

2.1 Familiars de socis Actius:

Compra Títol Social CEC - Infantil / Juvenil (**) = 400 € per títol

+  L'abonament de Dret Entrada Categoria 1ª = 264 € 

2 .2 No familiars de socis

Dret d'entrada Categoria 3ª : Infantil / Juvenil = 500 € per persona  (a fons perdut)

(*): Pares, Germans, Fills, Marit-Muller i Cosins fins a 1er grau.

(**): Aquests títols són destinats a fills menors d'edat de "Socis Actius"

Important:

 • El pagament del Dret d'Entrada, Titol Social,  no exclou l'obligació d'abonar la quota de manteniment anual.
 • Per aquelles persones que es tornin a donar d'alta i tinguin rebuts impagats pendents, es carregarà un 5% anual sobre la quantitat pendent.

 

Per a més informació contacta amb nosaltres i t'assessorem de la millor manera possible: info@clubesportiucerdanya.com