Fes-te soci

INFORMACIÓ PER FER-SE SOCI DEL CLUB ESPORTIU CERDANYA - 2019

El CEC és un club privat pensat pel gaudiment del seus socis. Hi han dues maneres de fer-se soci:

 

SOCI ACCIONISTA

Compra Accions Puig-Sequer S.A. (Compra-Venda negociable)

  • Adult (Acció tipus B) 
  • Juvenil / Infantil (Acció tipus C) 

+ L'abonament de Dret Entrada Categoria 1ª a CEC per compra de cada acció (a fons perdut):

  1.  Familiars de Socis: Pares, Germans, Fills, Marit-Muller i Cosins fins a 1er grau.
  • Infantil / Juvenil / Adult = 264 € per Dret

   2. No Socis / : Mínim 2 persones > Sempre un adult ( Parentiu 1er grau, ha de ser pare o tutor legal )

  • Infantil fins a 5 anys = 264 €  per Dret
  • Infantil > 5 anys / Juvenil / Adult = 528 € per Dret 

 

SOCI CEC NO ACCIONISTA  (a fons perdut)

  1. Adults:

L'abonament de Dret Entrada Categoria 2ª   (a fons perdut):

  • Dret d'entrada Categoria 2ª - Adult familiar socis (*) = 1.350 € per persona
  • Dret d'entrada Categoria 2ª - Adult noves famílies = 1.500 € per persona

  2. Menors de 18 anys:

2.1 Familiars de socis Actius:

Compra Títol Social CEC - Infantil / Juvenil (**) = 400 € per títol

+  L'abonament de Dret Entrada Categoria 1ª = 264 € 

2 .2 No familiars de socis

Dret d'entrada Categoria 3ª - (si es pack familiar ) (Infantil / Juvenil) = 500 € per persona  (a fons perdut)

(*): Pares, Germans, Fills, Marit-Muller i Cosins fins a 1er grau.

(**): Aquests títols són destinats a fills menors d'edat de "Socis Actius"

 

Per a més informació contacta amb nosaltres i t'assesssorem de la millor manera per a fer-te soci/a i com fer-ho!