Història

El Club, un somni fet realitat gràcies a tots els que han fet possible consolidar aquest club com una entitat esportiva i social de gran reconeixement i popularitat a la zona de la Cerdanya.

 

El 12 de gener de 1966 es constituía el Club Juventud Tartera tenint com a objecte activitats culturals i esportives.

La fundació d'aquest primer club era fruit i consequència de l'imaginativa idea d'un home, Lluís Barba, de construir una urbanització novedosa i original com ha estat Tartera. Dins d'aquest gran espai verd, hi havia una àrea dedicada a les activitats esportives. El propi esperit amical que duia a la creació de Tartera (els primers residents eren amics des de feia anys) va portar que els fills dels promotors constituisin el Club Juventud Tartera, posteriorment anomenat Club Deportivo Cerdanya i Club Deportiu Cerdanya.

El 6 d'agost de 1975 Tartera,S.A. aportava com a capital de la societat la finca de trenta mil quatrescents seixanta nou metres quadrats que ocupa el Club. Com a primeres instal·lacions es construiren la piscina i dues pistes de tennis, a partir d'aquí es van anar construint amb pas ferm el nostre Club, any rere any es realitzen millores.

El 1978 el Club aconsegueix els mil socis, quedant des d'aleshores relativament estable, en part per la voluntat del propi Club de no incrementar de manera desmesurada el seu número d'associats.