INFO: ELECCIONS 2024

18/01/2024
INFO: ELECCIONS 2024

La JUNTA ELECTORAL, ha comunicat a la Comissió Gestora, que efectuades les pertinents comprovacions sobra la legalitat de les dues candidatures presentades i la idoneïtat de tots els seus membres; les vàlida.

I en conseqüència proclama ambdues candidatures presentades, les quals podran participar en les eleccions previstes pel dia 30 de gener.


Les candidatures proclamades són les següents:

Atentament,
 
Comissió Gestora

Candidatura I:

Núm.

Nom

Càrrec

1.

Luis Font Marcet

President

2.

Esther Boada Perelló

Vicepresident

3.

Javier Altayó Carulla

Tresorer

4.

Ariadna Biete Ribas

Secretaria

5.

Eulàlia Castells Vilella

Vocal

6.

Ernest Sentis Garriga

Vocal

7.

Marc Alvaréz Davi

vocal

8.

Mercè Abelló Viñas

vocal

9.

Alvaro Marqueño Ellacuria

vocalCandidatura II:
 

Núm.

Nom

Càrrec

1.

Ramón Vidal López

President

2.

Jaume Clotet Sistach

Vicepresident

3.

Jorge Alcover Negre

Tresorer

4.

Georgina Bergós Civit

Secretaria

5.

Cristina Sancho Rodríguez

Vocal

6.

Marta Pérez del Pulgar Gallart

Vocal